Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

UBEZPIECZENIE OCP

Ubezpieczenie tzw. OCP, pokrywa odpowiedzialność cywilną osób które prowadzą działalność w zakresie drogowego przewozu towarów w Polsce oraz za zagranicą. Gwarantuje ochronę podczas nieprzewidzianych zdarzeń takich jak stłuczka, wypadek, zniszczenie czy kradzież towaru. Dodatkowe klauzule pozwalają na poszerzenie zakresu ubezpieczenia o nienależyte wykonanie umowy w zakresie terminowości dostawy, nieplanowane przeładunki, niezachowanie należytej staranności czy choćby potrzeby podstawienia dodatkowych pojazdów. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często firmy transportowe wybierają najtańszą opcję ubezpieczenia OCP nie przeprowadzając analizy swoich potrzeb. W Truck Polisie zawsze staramy się dopasować ofertę do profilu działalności klienta tak, aby nie płacił za polisę, która go w żaden sposób nie chroni. Przeprowadzamy pełną analizę specyfiki usług transportowych naszych klientów, wskazując prawidłowe zakresy polisy, sumy ubezpieczenia oraz niezbędne w naszym mniemaniu klauzule. Pomimo znacznie szerszych zakresów naszych polis, składka ubezpieczeniowa dla naszych klientów zostaje najczęściej widocznie zredukowana. Zapytaj naszych doradców o ofertę. To nic nie kosztuje.
Zapoznaj się z ofertą

FI Finance Polska

Polisy

Masz pytania?