Pakiet OC, AC, NNW

Pakiet OC, AC, NNW

To najczęściej wybierany zakres ubezpieczenia komunikacyjnego. Celem ubezpieczenia jest pełna ochrona pojazdu przed zdarzeniami losowymi w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, jak również konsekwencjami z tytułu spowodowania szkody wynikającej z użytkowania ubezpieczonego pojazdu.

Warunki Pakietu OC, AC, NNW

Zakres naszego ubezpieczenia pakietowego jest znacznie szerszy niż ten powszechnie wykorzystywany przez firmy leasingowe. Ubezpieczenie może być stosowane w przypadku zakupu pojazdu za gotówkę, finansowania w leasingu/kredycie lub wznowienia obecnej polisy na kolejny rok.

 • polisa zawiera wszelkie klauzule wymagane przez firmy leasingowe
 • ważna na terenie całej Unii Europejskiej
 • możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież na terenie byłych krajów ZSRR
 • stała suma ubezpieczenia na 12 miesięcy
 • zniesiony udział własny w szkodach
 • serwisowy wariant rozliczenia szkód
 • minimalna franszyza integralna
 • suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie
 • holowanie na terenie całej Unii Europejskiej do kwoty 10% sumy ubezpieczenia pojazdu (tylko w przypadku kolizji)
 • NNW dla kierowcy i pasażera
 • Zielona Karta

Powyższe opisy mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zapoznaj się z ofertą

FI Finance Polska

Polisy

Masz pytania?