OC Polska i Europa

OC Polska i Europa

Polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nasza polisa OC Polska i Europa chroni przed konsekwencjami z tytułu spowodowania szkody wynikającej z użytkowania ubezpieczonego pojazdu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Warunki OC Polska i Europa

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe w związku z:

  • ruchem pojazdu
  • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego
  • bezpośrednim załadowywaniem, lub rozładowywaniem pojazdu
  • zatrzymaniem, lub postojem pojazdu

Powyższe opisy mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zapoznaj się z ofertą

FI Finance Polska

Polisy

Masz pytania?